لیست ثبت نام و پیش ثبت نام در نرم افزار آموزشگاه زبان


لیست دریافت ها

 

بعد از ثبت سند دریافت وجه، شما می توانید با کلیک بر روی دکمه  ؛ لیست دریافتی های مربوط به این ثبت نام را مشاهده کنید.
در این لیست اسناد به همراه جزئیات کامل نمایش داده می شود و به شما این امکان را می دهد چنانچه تمایل به ویرایش و حذف سندی را دارید بتوانید با توجه به مشخصات سند در " منوی عملیات مالی > لیست دریافت ها " ویرایش را انجام دهید .

Help photo
نکته
  • در این لیست صرفا دریافت هایی نمایش داده می شوند که مربوط به این ثبت نام هستند.

لیست فاکتور های فروش

لیست فاکتور فروش با کلیک بر روی دکمه  نمایش داده می شود.

Help photo

چاپ رسید

 

رسید ثبت نام را می توانید با کلیک بر روی دکمه پرینت بگیرید.

شما می توانید از "منوی عملیات موسسه > تنظیمات آموزشگاه > سربرگ چاپ > تنظیمات رسید ثبت نام " تنظمات مد نظر خود را اعمال کنید.

Help photo

حذف و ویرایش ثبت نام

 

می توانید با کلیک بر روی دکمه  سند ثبت نام را ویرایش و با استفاده از دکمه  ثبت نام را حذف کنید .

1. ویرایش ثبت نام

تمام آیتم ها قابلیت ویرایش را دارند ؛ دو دکمه و نیز در صفحه ویرایش ثبت نام وجود دارد که می توانید در هنگام ویرایش با بررسی و در نظر قرار دادن این موارد ویرایش را اعمال کنید.

2. حذف ثبت نام

حذف ثبت می تواند همراه با اعمال جریمه باشد؛ بنابراین می توانید انتخاب کنید که عملیات حذف، با اعمال جریمه همراه باشد یا خیر.

Help photo

اگر جریمه ای در نظر گرفتید برای حذف و یا ویرایش جریمه می توانید از "منوی گزارشات موسسه > لیست جریمه ثبت نام" اقدام کنید.